Våtkemiska mätningar

Vilka förutsättningar behövs för att kunna utföra en bra våtkemisk mätning?

 • Bra transportväg för utrustning och personal till mätplatsen.
 • Väderskydd och vissa fall även värme.
 • Erforderligt utrymme för hantering av mätutrustning. Mätplatsen bör vara avstädad före mätningen påbörjas. Dels för arbetsmiljöns skull och dels för att minimera risken för att proverna kontamineras.
 • Mätuttag ska vara lätt öppningsbara dvs att man kontrollerat i förväg att de inte rostat fast. 2,5” eller 3” invändig rörgänga med gängad plugg i är att rekommendera.
 • Raksträckor före mätuttagen rekommenderas till 5 hydrauliska diametrar. Efter bör de vara 2 diametrar i de fall kanalen fortsätter och 5 diametrar om kanalen avslutas mot atmosfär.

Hur går en våtkemisk mätning till?

 • Absorptionslösningar för varje beställd analys förbereds och blandas i laboratoriemiljö
 • Flaskställ för våtkemisk provtagning tvättas med ändamålsenlig lösning i laboratoriet
 • Innan provtagning hälls absorptionslösning upp i provtagninsstället och hälls sedan vidare ner i en provburk som fältblanksprov.
 • Rökgas dras igenom ett filter för att avskilja partikulärt bundna analyter och ner genom absorptionslösningen med hjälp av en pump och ett kalibrerat gasur som mäter rökgasvolymen.
 • Absorptionslösningen hälls ner i en provburk och flaskstället tvättas ur.
 • Absorptionslösningen och för metaller även filtret skickas till ackrediterat laboratorium för analys
 • Den uppmätta halten (mg/prov) delat på rökgasvolymen som registrerats ger ett svar i mg/m3.
 • Då rökgas har varierande tryck, temperatur och fukthalt så normaliseras resultatet för att kunna jämföras korrekt med villkor och andra anläggningar. Då ändras enheten först genom att kompensera temperaturen till 273°K (0 °C) och trycket till 101,325 kPa. Då ändras enheten från mg/m3 till mg/m3 nvg (normaliserad våt gas). Därefter korrigeras halten med avseende på fukt till torr gas och enheten blir då mg/m3ntg.

Våtkemiska-mätningar1

 

 

Våtkemisk-mätning1

Print Friendly, PDF & Email