Saltsyra

Hur utförs mätning av saltsyra (klorider, HCl)?

Vanligen görs mätningar av HCl inom massaindustri och avfallsförbränning men ibland även inom andra verksamhetsområden. Absorptionslösningen består av destillerat vatten då denna syra är vattenlösning. Jonerna hålls sedan i lösning fram till analys med jonkromatografi.

HCl(g) + H2O à Cl + H3O+

Vilka enheter är vanliga vid redovisning av klorid?

Analyssvaret kommer som klorid, mg/l, vilket räknas mot mängd rökgas som dragits genom lösningen för att få ett resultat i mg HCl/m3ntg.

Våtkemiska mätningar

LÄS MER

Mätning av saltsyra i utsläpp

Print Friendly, PDF & Email