Referenser

Referenser inom luft- & miljömätningar

Siemens Industrial Turbomachinery AB

Siemens Industrial Turbomachinery tillverkar ång- och gasturbiner av världsklass. De projekterar även kompletta kraftanläggningar för att producera elektricitet, ånga och värme, i vilka deras egna turbiner är hjärtat i hela konstruktionen. Turbinerna säljs även som drivkällor för kompressorer och pumpar, främst inom olje- och gasindustrin.

– Kund sedan 1993 och har i skrivande stund passerat 400 utförda uppdrag.
– ILEMA deltar vid garantiprov och utvecklingsprover i Finspång såväl som siter runt om i världen.

”Vi har en lång och bra erfarenhet av ILEMA. De har bra personella resurser, är snabba, flexibla och levererar mätresultat man kan lita på. En modern, stark instrumentering är dessutom ett stort plus”.

Anders Löfgren, Specialist Emissions, Siemens Industrial Turbomachinery AB.

Våra miljökonsulter genomför bland annat garantiprover och utvecklingsprover

Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Leverantör av bland annat el, vatten, fjärrvärme och bredband i Linköping till 260 000 privat- och företagskunder. Tekniska verkens vision är att bygga världens mest resurseffektiva region.

– Kund sedan senaste upphandlingen 2013.
– Utför runt 25 uppdrag per år åt de av varierande storlek.
– Vanligaste uppdragstyperna: Villkorskontroll, QAL2, AST, jämförande mätning och besiktningar.

"Jag uppskattar ILEMAs tjänstvillighet och lyhördhet. De kan komma med kort varsel och hjälper gärna till om vi har problem med våra mätningar".


Ulf Walsö, Miljöingenjör, Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Våra miljökonsulter har genomfört bland annat villkorskontroll, QAL2, AST, jämförande mätning och besiktningar

GÖTEBORG ENERGI AB

Göteborg Energi AB är Västsveriges ledande energiföretag och erbjuder bland annat fjärrvärme, gas, kyla, energitjänster och förnybar energi till Göteborgs samhälle. Att hushålla med resurser och skapa ett uthålligt energisystem är en självklarhet när Göteborg Energi arbetar för sin vision om ett hållbart samhälle.

– En av ILEMAs första kunder under 90-talet och är så än idag vid vårt 25-årsjubileum.
– Vanligaste uppdragstyperna: Villkorskontroll, QAL2, AST och jämförande mätning.

”ILEMA har alltid gjort oss nöjda. Bemötande och yrkesskicklighet är i toppklass och deras förmåga att ständigt utvecklas imponerar på mig”.


Ulf Hedlund, Kemiingenjör, Göteborg Energi AB.

Vanligaste uppdragstyperna är villkorskontroll, QAL2, AST och jämförande mätning