Emissionsmätningar

Luftutsläpp från produktion

I våra dagliga liv är vi beroende av produkter och tjänster från samhällets alla branscher. Skogsindustrin producerar förpackningar som skyddar vår mat och varor köpta över Internet, energisektorn förser våra hus och lägenheter med värme från det skräp vi slänger och överbliven mat blir till drivmedel för fordon. Samtidigt utvecklas våra städer hela tiden, byggsektorn går på högvarv för att möta behovet av bostäder och ny infrastruktur i form av väg och järnväg behövs för att stödja den växande transportsektorn.

Minska utsläpp för bättre luft

Med alla dessa aktiviteter följer också utsläpp av farliga ämnen, som påverkar både oss människor och miljön. Samtidigt finns det bred politisk vilja att minska utsläpp till luft, vilket innebär att lagar och regler på området tillkommer löpande. Bland industrierna är målbilden liknande, alla vill bidra till en bättre miljö, samtidigt som kraven på fortsatt ökad produktion kan leda till ytterligare utsläpp. Är det en omöjlighet att ständigt öka produktionstakten i samhället utan att släppa ut mer farliga ämnen i luften? Hur ser det ut med utsläpp till luft i Sverige idag?

Emmisionsmätningar bidrar till minskade utsläpp

Faktum är att utsläppen av många luftföroreningar har minskat sedan 1990-talet, trots ständigt ökande produktion. En starkt bidragande faktor till detta är att utsläpp till luft kontinuerligt har börjat att mätas. Man har med hjälp av detta kunnat ta fram rimliga mål för industrin att rätta sig efter, som efterhand har blivit hårdare och hårdare. Till följd har industrin anpassat sig och idag har vi många industrier med väldigt effektiva reningssystem, som i slutändan släpper ut minimala mängder farliga ämnen till luft i relation till sin produktion. Fortsatta luftemissionsmätningar är av stor vikt för att säkerställa låga utsläpp av farliga ämnen även i framtiden.

Luftutsläpp

Krav på minskade luftutsläpp

Både på EU-nivå och i svensk lagstiftning regleras luftutsläpp från förbränningsanläggningar och andra processer i industrin. Den luft som släpps ut från vissa industrier måste därmed enligt lag kontrolleras för att den inte ska innehålla för mycket ämnen och partiklar som är skadliga för vår hälsa och miljö. I Sverige kopplar också flera av de sexton miljökvalitetsmålen till arbetet med luftutsläpp.

När det gäller uppföljning arbetar bland annat Naturvårdsverket med statistik och avrapportering till regeringen; Naturvårdsverket tar också fram föreskrifter och råd för verksamhetsutövare och andra aktörer, till exempel luftmätningslaboratorier, att följa. Länsstyrelser och kommuner agerar oftast tillsynsmyndighet gällande luftemissioner.

Det ska löna sig att minska utsläppen!

Förutom lagar används även ekonomiska styrmedel för att öka viljan att ställa om till förnybar bränsleanvändning och att installera utsläppsminskande teknik. Det ska helt enkelt löna sig för de för de företag som satsar på att minska utsläppen till miljön. Dessa styrmedel är viktiga komponenter i miljöarbetet. Förutom att ge direkta effekter kan det också öka leda till ökad kunskap och fortsatt effektivisering inom industrin, vilket är positivt både för ekonomi och miljö.

Emissionsmätningar

Olika typer av emissionsmätningar

I luftutsläpp finns det mängder av olika föroreningar, beroende på vad som förbränns och hur det sker. Här listar vi några av de allra vanligaste föroreningarna som vi utför mätningar och villkorskontroller för:

LÄS MER

Välj ILEMA för mätningar av luftemissioner!

För att beräkna och mäta luftutsläpp på ett kvalitetssäkrat sätt krävs anlitande av ett ackrediterat miljöföretag. Som Sveriges ledande och största företag inom luftemissioner kan vi på ILEMA erbjuda marknadens bredaste utbud av miljötjänster som syftar till att hjälpa våra kunder att effektivisera arbetet med minskade miljöutsläpp.

Fördelar med att välja ILEMA:

  • Precision, Prestation & Innovation = Noggrannhet, Hög kvalitet & Kompetens
  • Ackrediteringar och certifieringar för emissionsmätningar och beräkningar
  • Ett genuint miljöengagemang
  • Förstklassig mätutrustning

 

För att få 100 % nöjda kunder krävs det 100 % nöjda medarbetare! Vi är övertygade om att personal som trivs på sitt jobb också utför ett bra jobb. Våra medarbetare är kompetenta, engagerade och uppdaterade. Vår gemensamma strävan är vara branschens bästa företag!

Behöver du anlita en miljökonsult för emissionsmätningar och beräkningar? Varmt välkommen att kontakta oss på ILEMA!

Print Friendly, PDF & Email